Home ข่าว เตรียมเช็กได้เลย ผู้ประกันตนม.40

เตรียมเช็กได้เลย ผู้ประกันตนม.40

0
เตรียมเช็กได้เลย ผู้ประกันตนม.40

ข่าวดีอีกแล้วก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวย าประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรัฐ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด พร้อมกับระบุให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการรับเงินเยียวย าได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้นั้น

ล่าสุด กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ย้ำให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวย าให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารที่มีอยู่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการโอนเงินภายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

สำหรับการโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 20 ส.ค. นี้

สำหรับการโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 23 ส.ค. นี้

สำหรับการโอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

– วันที่ 24 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ใน 13 จังหวัดแรก (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10-16)

– วันที่ 25 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17-34)

– วันที่ 26 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35-89)

– วันที่ 27 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด